כוכב המג'יק קאס

יהודה צבי סלצר

יהודה צבי סלצר

יהודה צבי סלצר מירושלים

הביצועים

כיכר השבת