אאא

"אינני חושש מהאיומים המושמעים על כך שממשלת הזדון תגרע מהתקציבים לישיבות ולכוללים", כך הצהיר חבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', הגאון רבי יצחק זילברשטיין, בדבריו בשעת רעווא דרעווין בבית כנסת ברמת אלחנן, בעניין ממשלת השמאל שמבקשת לקום כאן.

בדבריו, המובאים הבוקר (ראשון) ב'יתד נאמן', ביטאון 'דגל התורה', כפי שנמסרו מסופר 'המודיע' ומקורבו של הרב, משה מיכאל צורן, אמר הרב כי "אני אינני חושש מהאיומים המושמעים לאחרונה, והמדברים על כך שממשלת הזדון תגרע מהתקציבים לישיבות ולכוללים", והסביר כי הסיבה לכך היא שהקב"ה כרת איתנו ברית על קיום התורה ומשכך, אם התקציבים לא יבואו מהממשלה הם יבואו בצורה אחרת.

''החשש העיקרי המפעם בי", אמר חבר המועצת, "מוסב על גורל האומה היהודית, על גורלם של אחינו התועים, שאחרי הכל אחינו ובשרנו הם, והזכות הגדולה של התמיכה בלומדי התורה תיעדר עתה מהם".

 הראב"ד: "ראש הרשעים הוא ליברמן" (צילום: י.נ.ק.)

הרב זילברשטיין הוסיף ואמר כי "מיום הקמתה של המדינה, היתה לכל תושבי המדינה, המשלמים מסים, זכות של תמיכה בתקציבי הישיבות והכוללים. זכות זו עברה דרך הממשלה, והמשרדים הרלוונטיים שתקצבו - בסכומים קטנים אמנם - את הישיבות, וכך יצא שכל אזרח תמך בלומדי התורה, והדבר כלל גם את גם מי שאין לו שיח ושיג בקיום התורה.

"הזכות העצומה הזו של התמיכה האישית בתורת ישראל, העניקה רשת הגנה לכל התושבים, ובכך גם לאומה היהודית כולה. אבל עכשיו שהם מכריזים ומצהירים שיחדלו מהתמיכות הללו, יפסידו כל תושבי המדינה ומשלמי המסים את זכות אחזקת התורה, ומכך אני חושש מאוד".

בסיום דבריו הוסיף הרב חשש "שגם אנחנו נידבק רח"ל בנגע זה המובע על ידי ראשי ממשלת השמאל וציין כי "אנחנו צריכים לדאוג שכוונותיה הרעות של הממשלה המתגבשת, לא תשפענה עלינו ח"ו בשום דבר".