אאא

התרגשות גדולה בקרב חסידי באבוב 45 בארה"ק, עם היוודע הבשורה הטובה כי האדמו"ר צפוי להגיע לביקור מיוחד בארץ ישראל - בעוד כשלשה שבועות.

על פי התוכניות, הרבי צפוי להגיע לישראל בשבוע של פרשת בלק, ונכון לעכשיו הוא צפוי לשהות בישראל במשך כמה ימים, במהלכם הוא יקבל את חסידיו לעצה ולברכה וישמיע דברי חיזוק.

במודעה שפורסמה מטעם הגבאים נכתב. "בשמחה רבה וברגשי התרוממות מודיעים אנו בזה שהאדמו"ר יסע לשכון כבוד בארצנו הקדושה במשך השבוע של פרשת בלק, וכי הרבי יתאסף יחד עם אנ"ש כאיש אחד בלב אחד וישמיע דברות קדשו ודברי התעוררות וירעיף טללי חיזוק".

עוד כותבים הגבאים כי ייעשה מאמץ לתת הזדמנות לכל אחד ואחד מאנ"ש וצאצאיהם להיכנס אל הקודש פנימה לקבל את ברכת הקודש ולהתברך בהשפעות טובות וכל מילי דמיטב ברוחניות ובגשמיות.

יצויין כי האדמו"ר לא ביקר את חסידיו בישראל מזה כמה שנים, וכי יתר פרטי הנסיעה יפורסמו בימים ובשבועות הקרובים.

המודעה שמבשרת על בואו של הרבי לישראל
המודעה שמבשרת על בואו של הרבי לישראל