אאא

מסכת יומא, דף ס"א - השיעור בעברית:     

 

מסכת יומא, דף ס"א - השיעור באידיש:      

 

מסכת יומא, דף ס"א - השיעור באנגלית:     

 

מסכת יומא, דף ס"א - השיעור בצרפתית:      

 

מסכת יומא, דף ס"א - השיעור בספרדית: