אאא

מסכת יומא, דף ס"ד - השיעור בעברית:     

 

מסכת יומא, דף ס"ד - השיעור באידיש:     

 

מסכת יומא, דף ס"ד - השיעור באנגלית:    

 

מסכת יומא, דף ס"ד - השיעור בצרפתית:       

 

מסכת יומא, דף ס"ד - השיעור בספרדית: