אאא

מעמד הסיומים של הגאון רבי שלמה יהודה, "הינוקא", הנוהג לערוך את הסיומים בסמוך לחג השבועות, נדחה השנה בשל האסון במירון והלחימה בדרום ונערך בשבוע שעבר, בליל ראש חודש תמוז בירושלים, בהשתתפות אלפים ובמעמד רבנים וראשי ישיבות.

במעמד ערך הינוקא סיומים על תנ"ך ומדרשיו, תלמוד בבלי, רמב"ם, שולחן ערוך ועוד.

למעמד הגיעו אדמו"רים, דיינים, ראשי ישיבות ומקובלים בהם ראש ישיבת מיר הגאון רבי יצחק אזרחי, האדמו"ר מקהל חסידים, ראש ישיבת המקובלים שער השמים הגר"ע הופמן מזקני הבד"צ, רבה של שמואל הנביא הדיין המקובל הרב יצחק כהן, הגרמ"מ קארפ, האדמו"ר המקובל הגר"ש בוסו נכד מרן הבבא סאלי, הגאון הרב מסעוד אלחדד אב''ד ירושלים בעל ה"מנחת אשר" ועוד רבים.

כמו כן נצפו דמויות חשובות ואישי ציבור שבאו ליטול חלק במעמד המיוחד.

צפו בתיעוד