אאא

זקן אדמו"רי בית רוזין האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א בעליה לציון זקנו כ"ק אדמו"ר מקאפיטשניץ  זיע"א בעיה"ק טבריה לרגל יומא דהילולא