אאא

לאור העלייה בתחלואה ובצל ההתפרצות המחודשת של נגיף הקורונה בקרב צעירים, קוראים גדולי הדור, במכתבים מיוחדים, לחסן את הילדים כנגד הקורונה, שיעילותו הוכחה, בשאיפה לשמור על המוסדות פתוחים וללא כל חשש של הדבקה ותחלואה.

בפסק דין שעליו חתומים  עשרות רבנים מהציבור הספרדי נכתב: "ב"ה גבר חסדו של הקב"ה לאחר שכלתה מעלינו מגיפת הקורונה שגרמה לחורבן גדול ורבים חללים הפילה ברוחניות ובגשמיות. אך היות ולאחרונה יש התפרצות נוספת של המגיפה, על כן הננו בקריאה קדושה וחובה רבה, ללכת ולעשות את החיסון שיש בו תועלת גדולה להציל מהמגיפה, וקריאה זו גם לצעירים והצעירות ללא יוצא מן הכלל, וזאת לאחר שישבו ובדקו המומחים והציגו כי אין בדבר שום סכנה ולהיפך, יש בכך הצלת נפשות של ממש".

הרבנים הוסיפו: "על ידי כך נזכה ששערי בתי המדרשות וכנסיות ימשיכו להאיר את אורם ומוסדות התורה ימשיכו בסדר יומם הרגיל ללא הפרעות. וכל השומע לנו ישכון בטח ויקויים בכם הפסוק 'כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאיך'"

על הקריאה חתומים הגר"ש בעדני, הגרש"מ עמאר, הגר"ר אלבז, הגר"ד יוסף, הגרב"צ מוצפי, הגר"ש מחפוד, הגר"י רצאבי, הגר"מ בן שמעון, הגר"ב שרגא, הגר"י אבא שאול, הגר"ח רבי, הגר"י דרעי, הגר"ז כהן, הגר"מ מלכא, הגר"א עפג'ין, הגר"י אבוחצירא, הגר"א בר-שלום, הגר"צ כהן, הגר"א אלחרר והגר"א אילוז.

היום (חמישי) יתפרסם לראשונה מכתבו של היועץ הרפואי הרב בני פישר ועליו מתנוססת חתימת נשיא מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלום כהן שליט"א. במכתבו מציין יו"ר "מגן לחולה" כי לאחר שבחן וחקר מומחים לרפואת ילדים ולזיהומים בארץ ובעולם אין סכנת חיים כלל בחיסון וכי דעתם הנחרצת של הרופאים והמומחים היא ליטול את החיסון נגד קורונה גם לצעירים.

קריאות אלו מצטרפות לקריאתם של גדולי ישראל מרן שה"ת הגר"ח קנייבסקי שליט"א וראש הישיבה מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א, בה נכתב "בהיות שהדבר נוגע לסכנה ולחשש פיקוח נפש לאחרים וכן לחולים ומבוגרים, ובפרט שיש סכנה ממשית של ביטול תורה וסגירת בתי החינוך והישיבות ח"ו, על כן כל התלמידים והתלמידות מגיל י"ב ואילך... יראו להתחסן כהוראת הרופאים, ויזכו לבריאות איתנה". על הקריאה חתום ד"ר משולם הרט המציין כי מרנן ורבנן שליט"א הורו לפרסם את הקריאה בשמם".

עוד ברשימת גדו"י שחתמו על תמיכה בחיסון צעירים; הגרש"ד גרוס, הגרי"א דינר, הגר"נ נוסבוים, הגרי"י פינקוס, הגר"י שיינין והגרש"צ רוזנבלט והגר"ד לאו.

במטה החרדי של משרד הבריאות מציינים בסיפוק כי בשבוע האחרון, נוכח הוראת גדולי ישראל חל זינוק משמעותי בקצב ההתחסנות בקרב בחורי ישיבות ובנות סמינרים וכי קופות החולים ערוכות לתגבור הצוותים בכדי לעמוד בביקוש.