אאא

ראש כל בני הגולה של יהדות ליטא, מרן הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי, נפטר היום (רביעי), ה' באב לפני 71 שנה, רגע לפני שהנאצים כבשו את ליטא.

לקראת היארצייט, סיפר חתנו של מרן הרב שך זיע"א, שהיה קשור בקשרי ידידות מופלאה עם ר' חיים עוזר, חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן את הסיפור הבא בשם חותנו הרב שך. סיפור שיש בו כדי ללמד על גדלותו המדהימה של ר' חיים עוזר.

''תמיד כאשר באו נציגי הג'וינט לביתו של ר' חיים עוזר, לדון בעזרה וסיוע לישיבות ולעם היהודי, הם הציעו 'אולי נביא משהו לרב מאמריקה'. כל פעם ר' חיים עוזר סירב".

"פעם אחת", מתאר הגרמ"צ, "ביקש ר' חיים עוזר את סליחתם ואמר אני מבקש ממכם להביא לי משהו. מה הרב צריך? מיד נביא אמרו נציגי הג'וינט. 'תראו עובדת אצלי בחורה שעוזרת בבית. יש לבחורה הזאת מידת רגל גדולה ובכל וילנה אין נעלים עבורה. אתם נוסעים לאמריקה שם בטח יש נעלים במידה שלה. אז אם תוכלו להביא לי מאמריקה נעלים עבורה'".

"את הסיפור הזה", הוסיף הגרמ"צ, "חמי, מרן הרב שך, היה מספר להראות את הגדולות העצומה של ר' חיים עוזר".

יצוין, כי את הסיפור סיפר הגרמ"צ לראש תחום חרדים בג'וינט ישראל הרב יצחק טרכטינגוט ולנציגי הג'וינט, בעת שביקרו במעונו.

צפו בווידיאו