אאא

מסכת סוכה, דף י"ד - השיעור בעברית:   

 

מסכת סוכה, דף י"ד - השיעור באידיש:    

 

מסכת סוכה, דף י"ד - השיעור באנגלית: