אאא

מסכת סוכה, דף כ"ח - השיעור בעברית:  

 

מסכת סוכה, דף כ"ח - השיעור באידיש:  

 

מסכת סוכה, דף כ"ח - השיעור באנגלית: