אאא

ישיבת פוניבז' בראשות הגר"ש מרקוביץ, פתחה את זמן אלול הנוכחי עם גידול משמעותי במספר תלמידי הישיבה ובמעמד 'לחיים, שנערך במעונו של ראש הישיבה לרגל הוצאת ספרו החדש על מסכת מכות.

כאמור, שיעור החדש, פוצל לשניים, כששיעור אחד מוסר הגאון רבי יחיאל מיכל דז'ימטורבסקי, מראשי הישיבה, ושיעור שני מוסר הגאון רבי אהרן דוד מלאכי, שהתמנה לכהן כר"מ בישיבה - בשנה זו.

אמש (ראשון) מסר ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ, את ה"שיעור כללי" הראשון על 'מסכת מכות' הנלמדת בזמן אלול בישיבה.

יצוין, כי בשבוע שעבר התקיים מעמד לחיים מרגש במעונו של ראש הישיבה, לרגל הוצאת ספר השיעורים על מסכת מכות - מתורתו ושיעוריו של רה"י הגר"ש מרקוביץ.

 מעמד 'לחיים', לרגל הוצאת הספר החדש

המעמד נערך בהשתתפות תלמידי הישיבה שבאו לשמוח בשמחת התורה - ספר זה מצטרף לסדרת הספרים שכבר יצאו לאור בשנים האחרונות על הסוגיות "שיעורים בסנהדרין", "שיעורים בגיטין", "שיעורים בנדרים", ו"שיעורים בב"ק".

צפו בתיעוד