אאא

משרד הבריאות הקים ועדת בדיקה מיוחדת שתבחן אירוע חריג בו אשה מבוגרת, שחלתה בקורונה, נפטרה ונקברה תחת זהות אחרת בזמן שבני משפחתה לא ידעו על פטירתה.

האשה הועברה מבית אבות בעיר אשקלון לבית חולים בעיר בני ברק, שם מצבה הדרדר. לאחר פטירתה, בבית החולים חשבו כי מדובר באשה ערירית ולכן קברו אותה בשם אחר, ללא לעדכן את בני המשפחה.

רק לאחר הקבורה המחדל נחשף ומשלחת של משרד הבריאות נפגשו עם בני המשפחה ועדכנו אותם על האירוע החריג.

ממשרד הבריאות נמסר: "מקרה חמור ומצער בו נעשתה טעות זיהוי בקבורת אישה מבוגרת שנפטרה מקורונה. האירוע התרחש במחלקת קורונה בבית חולים גריאטרי במרכז הארץ, אליו הועברה האישה ממוסד סיעודי אחר בו הייתה התפרצות קורונה.

"מרגע שנודע המקרה למשרד הבריאות, משלחת של נציגי לשכת הבריאות והמוסד הסיעודי ממנו הועברה האישה, הגיעו למשפחות כדי לטפל באירוע. במקביל להליך הבדיקה, משרד הבריאות ימשיך ויסייע למשפחה האבלה ככל שיידרש".