אאא

שר הדתות מתן כהנא מימינה ממשיך לקדם מינויי רבנים דתיים לאומיים לרבנות הראשית: בכסות של "ועדה למינוי דיינים" שתוקם, ממדר לכאורה השר כהנא את כוחו מההחלטה מי ימונה, ובכך ינסה ליצור מציאות לעתיד, שתמנע משרים שיגיעו מהמפלגות החרדיות לשוב לדרכים הישנות. עם זאת, צריך לומר, הקמת הוועדה המייעצת לשר אינה מחייבת והנציגים החרדים בעתיד יוכלו לבטלה.

הערב (חמישי) אנחנו מפרסמים לראשונה ב'כיכר', כי בוועדה שהחליט כהנא שתקום, יהיו חברים שלושה: רבה הראשי לשעבר של ירושלים, הרב אריה שטרן, יעמוד בראשה, ולצידו הרב איל ורד - והטוענת הרבנית רחל דותן שתבחן את הדיינים שמעוניינים לקבל את תמיכת השר. הרבנים יגיעו לוועדה ויסבירו מדוע הם ראויים לתפקיד - והם יהיו אלו שימליצו לכהנא את רשימת הדיינים שלדעתם כדאי למנות.

בסבב מינויי הדיינים הקרוב צפויים להתמנות תשעה דיינים, שלושה מהם מיועדים לבין הדין העליון ועוד שישה לבתי הדין האזוריים, כאשר בשלושה מדובר במינויים חדשים. מועד כינוסה של הוועדה למינויי דיינים צפוי להתקיים לאחר החגים, עם חזרת הכנסת מפגרה.

בכך כהנא יחזק את כוח הרבנים הציונים-דתיים, כאשר השמות אליהם מכוון שר הדתות הם כגון הרב דוד בס, הרב בניהו גרונר והרב ניר ורגון, שלא קודמו על ידי המפלגות החרדיות בעבר.