אאא

מסכת ביצה, דף י' - השיעור בעברית:  

 

מסכת ביצה, דף י' - השיעור באידיש: 

 

מסכת ביצה, דף י' - השיעור באנגלית: