אאא

כמדי ערב יום כיפור עלה ראש העיר ירושלים משה ליאון להתברך במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, כאשר לאחר מכן, אף עלה להתברך במעונו של ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי ברוך דב פוברסקי.

מרן הגר"ח בירך את ראש העיר לשנה טובה. לאחר מכן ראש העיר ביקש ממרן שר התורה ברכה מיוחדת עבור כל תושבי העיר ירושלים לשנה טובה. מרן שר התורה בירך את כל תושבי ירושלים, והודה לראש העיר על פעילותו הרבה למען תושבי ירושלים ועולם התורה בפרט.

בני הבית ציינו לשבח את היערכות העירייה לשנת השמיטה על פי כל פסקי מרן החזו"א בפיקוח הרבנים. מרן שיבח את ראש העיר ואמר שזו זכות גדולה לעיר ולעומד בראשה.

מספר מנהלי מוסדות ירושלמים ששהו בבית סיפרו למרן שר התורה על השקעתו האדירה של ראש העיר למען מוסדות התורה ואיך שבכל פעם שראש עוסק בהרחבת תלמודי התורה והישיבות יש לו דמעות של התרגשות בעיניים. מרן שר התורה הפטיר כי בזכות כך יזכה הוא ובני ביתו לשנה טובה ומתוקה.