אאא

קול סיני: מידי שבוע מוגשת באולפן 'כיכר השבת' פינה העוסקת בענייני הלכה לאורו ובמשנתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל.

הרב יעקב סיני, מגיש התכנית 'אליבא דהילכתא' ב'קול ברמה', עוסק בכל שבוע בנידון הלכתי אקטואלי בתורתו של מרן, ולעיתים מציג קטע וידאו מן הקודש פנימה, השייך לאותו נושא, בבחינת "והיו עיניך רואות את מוריך".

והפעם, ערב יום הכיפורים: עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. האם ניתן לבקש מחילה על ידי שליח, או מסרון? ומה הדין בבקשת סליחה אנונימית?

וגם תיעוד מיוחד: כיצד הגיב מרן למכתבי הסליחה שנשלחו לו?