אאא

מסכת ביצה, דף ט"ו - השיעור בעברית:    

 

מסכת ביצה, דף ט"ו - השיעור באידיש:  

 

מסכת ביצה, דף ט"ו - השיעור באנגלית: