אאא

טרגדיה גדולה בירושלים עם היוודע הבשורה הקשה על פטירתו של הרה"ח ר' אברהם לור ז"ל, מחסידי שידלובצא - שנה לאחר פטירת אמו, וארבעה חודשים לאחר פטירת אביו, והוא בן 52 בלבד בפטירתו.

המנוח נולד לאביו הרה"ח רבי יצחק לור זצ"ל שנפטר בחודש סיוון האחרון, ובהגיעו לפרקו נישא לרעייתו בת למשפחת שור מחסידי קרלין. אחד מגיסיו הוא המחנך הרב אלעזר גפנר ז"ל, שנפטר ב'אסון מירון' הנורא.

המנוח התגורר במשך השנים ברחוב אביתר הכהן בירושלים, לאחר מכן עבר להתגורר ברחוב עזרא בעיר, ומשם עבר להתגורר בשכונת נופי אליהו בסמוך לקרית הילד ברחוב סורוצקין, שם עבד כמנהל אחזקה במשך עשרות שנים.

מכריו מספרים בכאב כי בצעירותו הוא זכה לשמש בקודש אצל האדמו"ר בעל ה'חלקת יהושע' מביאלה, ולאחר מכן גם אצל הרבי בעל ה'להבת דוד' מביאלה זצ"ל, ובשנים האחרונות דבק המנוח במשנתו של האדמו"ר מביאלה בית שמש.

עוד הם מספרים בכאב כי רבי אברהם ז"ל היה אדם שכולו טוב, איש חסד שעזר רבות לכל דורש, תוך הארת פנים והשראת שמחה מיוחדת.

בערב ראש השנה התמוטט המנוח, ולאחר שאושפז בבית החולים החל מצבו להתדרדר, עד אשר השיב את נשמתו הבוקר ליוצרה למגינת לבם של בני משפחתו ומכריו שקיבלו בהלם את הבשורה הקשה.

בפטירתו הותיר אחריו תשעה ילדים, 6 בנים ושלוש בנות, שלושה מתוכם שטרם נישאו ונשארו יתומים ללא אבא.

הלווייתו תתקיים בשעה 12:30 בבית ההלוויות שמגר, להר המנוחות שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.