אאא

אל חצר בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" במרכז מוסקבה הגיעו רבים לערוך את מנהג הכפרות במשך כל שעות הלילה והבוקר של ערב יום הקדוש, בצל הסוכה הגדולה הנבנית כבר לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה.

צוות שוחטים תחת פיקוחה של הרבנות הראשית לרוסיה, שחט במקום וזיכה את הרבים במצוות כיסוי הדם.
באשמורת הבוקר הגיע למקום רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א,שערך כפרות ובדק את סכיני השחיטה של השוחטים.
במשך מספר שעות, החל עם סיום מניין שחרית המרכזי, עבר הציבור לקבלת "לעקח" מידיו בצירוף ברכה לשנה טובה ומתוקה.
בד בבד, הגבאים המסורים פועלים במקום עם צוות נרחב של פועלים, לסיים ההכנות הרבות לקליטת המוני המתפללים, מכל גווני הקשת היהודית בברית רוסיה, שמי מהם שצריך, יקבל נרות נשמה לפני כניסת החג, כיפות, קיטלא'ך, טליתות, מקום מכובד, היכל ענק ממוזג ובעלי תפילה ערבים.