אאא

בבית הכנסת הגדול ׳ארכיפובה׳ במוסקבה, בראשות נשיא ׳ועידת רבני אירופה׳ ורבה של מוסקבה הגאון רבי פנחס גולדשמידט, ניגש לפני העמוד החזן נתנאל אילובצקי, יחד עם מקהלת בית כנסת. 

בדרשה לפני כל נדרי, דיבר הגר״פ גולדשמידט - בענייני דיומא, ועשה הקבלה מדברי הרמב״ם בהלכות תשובה שמביא את דברי הגמרא ביומא שאיזוהי תשובה מעולה באותה אשה באותו פרק ובאותו מקום, גם אלה שלא התחסנו יש כאלה שעושים תשובה ומודים שטעו כאשר הם שוכבים ערש דווי בטיפול נמרץ, ויש כאלה שעושים זאת כאשר הם באמבולנס בדרך לבית החולים, אבל התשובה המעולה היא לרוץ ולעשות חיסון כאשר עדיין בריאים.

צפו בסיום התפילה בבית הכנסת