אאא

מסכת ביצה, דף כ"ד - השיעור בעברית:  

 

מסכת ביצה, דף כ"ד - השיעור באידיש: 

 

מסכת ביצה, דף כ"ד - השיעור באנגלית: