אאא

מסכת ראש השנה, דף ה' - השיעור בעברית:  

 

מסכת ראש השנה, דף ה' - השיעור באידיש: 

 

מסכת ראש השנה, דף ה' - השיעור באנגלית: