אאא

בהיכל בית המדרש 'חכמת שלמה' בבני ברק התקיימה עצרת זיכרון מרכזית במלאות שלש שנים להסתלקותו של הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל, מרבני תימן המוכרים ומתושבי העיר.

בעצרת השתתפו רבנים ודיינים, ראשי קהילות ומוסדות אשר נשאו דברים לזכרו של בעל ה'יארצייט' אשר זכה לחבר חיבורי הלכה אשר עומדים לצאת לאור בעזרת בנו הגאון רבי עמרם קורח.

הצלם יהודה פרקוביץ תיעד. צפו