אאא

מירושלים מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו הפתאומית של הרה"ח רבי אפרים פישל ערבליך ז"ל, מחשובי חסידי באיאן ומדמויות ההוד בקהילה. בן 70 היה בפטירתו.

המנוח היה מוכר מאד בחסידות כמי שזכה לשהות בצילו של האדמו"ר הקודם ולראות בעצמו מעשים וסיפורים שונים אותם הוא נהג לספר ולהעביר הלאה לחסידים.

בבאיאן כינו רבים את רבי אפרים פישל ז"ל בכינוי 'בעל מספר' בשל הסיפורים וההנהגות אותם הוא נהג לספר במשך שנים רבות לחסידים ואף לראשי החבורות, אליהם הוא היה נקרא במיוחד כדי לספר את הדברים לדור הצעיר.

בחייו אף שימש המנוח במשך שנים רבות כמגיד שיעור בישיבת נזר התורה, שם הוא זכה לחנך וללמד תלמידים רבים בדרך התורה וההלכה, לצד כמובן דבקותו באדמו"ר מבאיאן.

בפטירתו הפתאומית הבוקר בביתו, כתוצאה מדום לב הותיר אחריו המנוח את בני משפחתו המורחבת, נכדים וצאצאים ההולכים בדרך התורה והחסידות.

יצויין כי האדמו"ר מבאיאן אשר שוהה למנוחה צפוי ככל הנראה להגיע במיוחד להלווייה שתתקיים בשעות הקרובות.

על מועד הלווייתו נעדכן כאן ב'כיכר השבת'.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.