אאא

מעשה דינה כמשל

מעיון בפרשת שכם בן חמור עולה לימוד אקטואלי לדורות: לאחר ששכם בן חמור עשה את מה שעשה, והוא ביקש את הסכמת יעקב ובניו לשאת את דינה, הסכימו בני יעקב בעורמה, אך התנו את הסכמתם בכך שכל אנשי העיר ימולו את עצמם.

בשלב זה ניצבה בפני שכם ואביו בעיה. הם נדרשו לשכנע את אנשי העיר, לבצע פעולה כואבת שאין להם שום סיבה הגיונית מבחינתם לעשות זאת.

אז מה עושים?

מספרת התורה על השיטה השיווקית שהשתמשו בה ראשי העיר: "ויבוא חמור ושכם בנו אל שער עירם וידברו אל אנשי עירם... האנשים האלה שלמים הם איתנו וישבו בארץ ויסחרו אותה... את בנותם ניקח לנו לנשים ואת בנותנו ניתן להם... מקניהם וקניינם וכל בהמתם הלוא לנו הם... אך בזאת ייאותו לנו בהימול לנו כל זכר".

ותושבי העיר שכם, כעדר טועה ופתי המאמין לכל דבר, מתרשמים מהחזון המדהים הנפרש בפניהם: "וישמעו אל חמור ואל שכם כל יוצאי שער עירו וימולו כל זכר..."

מדהים ומשעשע. עיר שלמה שומעת מראשי העיר שלה עד כמה רק 'טובת העיר' מול עיניהם, עד כמה 'צורך השעה' הוא לשנות דברים בעיר הזו, עד כמה אנו פועלים 'רק בשבילכם', ועד כמה משתלם כלכלית וחברתית לכרות ברית - תרתי משמע - עם בני יעקב, בתמורה לכלכלה חופשית, הסכמי סחר, שידוכים טובים ועוד.

מול הדמגוגיה הזו של האב ובנו, משתכנעים אנשי העיר ועושים לעצמם ברית מילה כואבת, כי הרי זה כדאי, זה משתלם, מה לא עושים בשביל עתיד טוב יותר, והרי ראשי העיר ביקשו, והם בטח יודעים יותר טוב מאתנו מה נכון לעשות ל'טובת המדינה'...

אבל אנחנו - הקוראים שקראנו את כל הסיפור, הרי אנחנו יודעים את האמת המשפילה, זו ש'מאחורי הקלעים', וכולנו מבינים שמאחורי כל הדיבורים והאידיאולוגיות של ראשי הממשלה נמצאת 'דינהל'ה קטנה' ששיגעה להם את הראש.

דינה קטנה אחת, שמשגעת לבן של ראש העיר את הראש, והבן משגע את אבא שלו, שמשגע בתורו את כל העיר - בשמה של אידיאולוגיה שקרית שמאחוריה עומד אינטרס אחד גדול בדמותה של דינה.

בכל פעם שאנו שומעים אישי ציבור שונים ומשונים, פוליטיקאים ולבלרים, תחקירנים וידוענים - בעיקר מחוץ לעולמה של תורה - המדברים גבוהה גבוהה על 'טובת הציבור', ועל 'צורך השעה' לעשות כך וכך, על כך שהכל אצלם נעשה רק 'לשם שמיים', על החובה שלנו כציבור לשנות ולתקן, על 'בעיית הדור', ועל חובתו של 'הציבור החרדי' לעשות חשבון נפש ולהכות על חטא, ועל ועל וכו' וכו' - כדאי שנבדוק היטב מהו המניע ומהו האינטרס של הדוברים הצדקנים והצעקנים. פעמים רבות נגלה שמאחורי כל אידיאולוגיות הצדק והמוסר שלהם, מסתתרים אינטרסים שונים ומשונים, ונגיעות אישיות של 'קנאה תאווה וכבוד' המוציאים את האדם מן העולם.

גיליון חלקי בעמלי המלא