אאא

צוות הטיפול במגיפות (צט"מ) והוועדה המייעצת לחיסונים, דנו הערב (שלישי) במתן חיסוני קורונה לילדים מחלימים בגילאי 5-11.

בסיום הדיון הוחלט כי חברי הצוות ימתינו עם המלצתם עד לקבלת נתונים נוספים לגבי השפעת וארינט האומיקרון על התחלואה.

בנתיים, ממליצים חברי הצוות והוועדה, כי הורה לילד מחלים - רשאי לחסן את ילדו, באם חלפו לפחות שלושה חודשים ממועד החלמתו.

בנוסף, הומלץ, כי הורה לילד שאומת כמחלים על ידי בדיקה סרולוגית, רשאי לחסן את ילדו.

במהלך הדיון, הוצגו נתונים המראים שקבוצות מסויימות של מדוכאי חיסון לא פיתחו תגובה חיסונית לאחר שלושה חיסונים ולכן אין מקום לתת להם מנה נוספת. בשל כך הוחלט לנסח קווים מנחים לחיסון קבוצות של מדוכאי חיסון בהם יש סיכוי לשפר את החיסוניות שלהם על ידי מנה 4.

יצוין כי המלצות הצט"מ והועדה כפופות לאישור מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש.