אאא

מסכת תענית, דף כ"ו - השיעור בעברית:  

 

מסכת תענית, דף כ"ו - השיעור באידיש: 

 

מסכת תענית, דף כ"ו - השיעור באנגלית: