אאא

שליח חב"ד בעיר פודסטם ברנדרבורג שבגרמניה, הרב נחום פרסמן, עבר לאחרונה אירוע מוחי והוא זקוק לרחמי שמיים מרובים. עשרות מחבריו ברחבי גרמניה התכנסו השבוע לכינוס תפילה מיוחד לזכרו ולרפואתו השלימה.

במהלך הכינוס, שנערך במרכז חב"ד בברלין, בארגון רב הקהילה היהודית בעיר הרב יהודה טייכטל וצוות בית חב"ד, ובסיוע רבה של המבורג והשליח הרב שלמה ביסטריצקי, השליח הרב שמואל סגל מבית חב"ד ברלין, והשליח הרב שניאור הבלין, הודפס במעמד מרגש ספר התניא בתוך בית החולים שבו מאושפז הרב פרסמן.

על הדפסות ספר תניא עורר הרבי מליובאוויטש זי"ע במשך שנים רבות. חסידי חב"ד רואים בכך סגולה מיוחדת ועד היום כבר הודפסו קרוב ל-8000 עותקים. בין היתר, החליטו השלוחים לתמוך בקהילה היהודית בעיר שבה פועל חברם לתקופה הקרובה, וייסדו שיעור תורה בזום עם חברי הקהילה וסבב תורנות בין השלוחים בשבתות.

בלילה נערכה התוועדות חסידית מרגשת שנמשכה אל תוך הלילה ובמהלכה מסר הרב אליהו וולף שיעור חסידות. המעמד נחתם בזעקה, בתחינה ובתפילה לרפואה שלמה ומהירה לשליח הרב נחום בער בן מלכה שי' פרסמן. הציבור מתבקש להתפלל על השליח וכן לקבל החלטות טובות לרפואתו.