אאא

ראש ישיבת כסא רחמים, הגאון רבי מאיר מאזוז, הגיע היום (שני) לראשונה להתפלל בבית הכנסת שלמרגלות ביתו, ולאחר התפילה, כתב הרב מכתב חריף כנגד רפורמת הכשרות.

בחודש האחרון, לא חש הרב בטוב ובחלקו אף אושפז בבית החולים, וגם נעדר מהשיעור השבועי במוצאי שבת. הבוקר, כאמור, ירד הרב לראשונה לבית הכנסת, והשתתף בתפילת ראש חודש שבט, ואף בירך הגומל, לשמחת קהל תלמידיו והמתפללים שהתפללו והעתירו עליו מידי יום בחודש האחרון. 

למרות שהרב עדיין חלש, הוא יצא הבוקר בקריאה נגד רפורמת הכשרות, והצטרף לקריאת גדולי ישראל שלא לשתף פעולה עם הרפורמה, וגם שלא לסמוך על רב שנותן כשרות בעיר אחרת.

במכתבו פותח הרב: "הנה בתקופה הזו בעוונות הרבים, לצערנו הרב, חושך יכסה ארץ, ואנו עדים לניסיון הנורא לפגוע ברבנות, באר חפרוה שרים כרוה נדיבי עם, באשר הצעדים שנוקטים אותם אנשים יובילו בוודאי לפגיעה חמורה בכשרות ובגיור ובעניינים נוספים".

בדבריו נותן הרב גיבוי לרבנות הראשית ולמערכת הכשרות ומצטרף לקריאת גדולי הרבנים, וכותב: "ועל כן בודאי שאין בשום אופן לקחת חלק בשינויים והרפורמות הללו, והדבר ברור שאסור לרב לתת כשרות שלא במקום מושבו, ללא שום הוראת היתר, וחס ושלום לתת יד למחריבי היהדות".

"והנני מצטרף לקביעת חכמי הדור, שמי שיעבור על הוראה זו, יש לאסור את כשרותו בכל מקום. והקב"ה יזכנו שכל מזימתם לא תצלח, ונראה בהרמת קרן התורה ועמליה בקדושה". חתם הרב בכתב ידו.