אאא

מאז החלה שנת ה'שמיטה' הנוכחית, סוגיית 'היתר מכירה', שהיה מעורר מחלוקת עזה בשמיטות הקודמות - לא עלה על השולחן, זאת עד אמש (שלישי) עם פרסום מכתבו של מרן הגר"ח קנייבסקי נגד ההיתר.

כזכור, במרוצת השנים, מרן הגר"ע יוסף זצ"ל פסק בעד היתר המכירה והרבה לדבר בשבח ההיתר, וכך גם נוהגים בניו הרבנים, זאת בעוד גדולי הפוסקים האשכנזים פסקו בחריפות נגד ההיתר. יצוין כי בשמיטה הקודמת, חלק מהרבנים הספרדים חתמו גם הם על קריאה שטוב להחמיר ולא לצרוך 'היתר מכירה'.

אך כעת, לראשונה בשמיטה זו, מפרסם מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, מכתב חריף נגד ההיתר, בו נכתב שוב כי "הירקות מ'היתר מכירה' הם ספיחים גמורים ובכל חומר מאכלות אסורות".

ל'כיכר השבת' נודע כי הסיבה להוצאת המכתב כעת נעוצה בפניות רבות שהגיעו אל שולחנו של שר התורה, בעיקר מתלמידי חכמים ספרדים, שאמרו כי מאחר ולא דיברו על הנושא בשמיטה הנוכחית, הרי שהציבור לא יודע כי ראוי להחמיר בכך ויש ציבור גדול יותר שמשתמשים בתוצרת מ'היתר מכירה'.

בשל כך, הורה שר התורה לבנו הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי לכתוב מכתב נגד 'היתר מכירה', והגר"ח הוסיף וכתב בכתב ידו: "והדברים נכונים".

תחת הכותרת "להסיר מכשול", כותב הרב קנייבסקי: "הנה בהיות ומחמת פרסומים שונים חל רפיון גדול מאד בפירצת "היתר-המכירה", ובאשר מנויה וגמורה עם רבותינו מצוקי ארץ שהמכירה הנהוגה כהיום הזה אין בה ממש, ראיתי לנחוץ להביא דברים נחרצים מאאמו"ר שליט"א כדלקמן:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"במכתב משנת תשס"ח עם עוד גדולי ישראל: 'והדין פשוט שהירקות מ'היתר מכירה' הם ספיחים גמורים ובכל חומר מאכלות אסורות ואין שום הבדל בינם לבין הירקות שבשוק'.

"ובספרו 'דרך אמונה' (פ"ח דה"ל אות ז') ז"ל: 'ואלו שסומכין על היתר המכירה ועי"ז משתמשים בירקות שצריך לאוסרם משום ספיחין הרי הכלים שלהם אוסרין בנותן טעם" ע"כ.

"ויעוין עוד במהדורת 'שיח אמונה' תשפ"ב (פ"ד הערה 520) דברים חריפים באריכות גדולה. וכבר אמר אחד מגדולי ההוראה שהמפרסמים השונים מלעיטים אלפי יהודים במאכלות אסורות".

כאמור, על הדברים חתן הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי ואביו מרן הגר"ח קנייבסקי הוסיף בכתב ידו: "והדברים נכונים".