אאא

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הכריז: אצרף לחקירת התנהלות המשטרה בפרשת 'פגסוס' גם יוצאי יחידות מודיעין. המבקר אמר כי "שמירה על פרטיות היא אבן יסוד במדינה דמוקרטית; קיימת חשיבות לביקורת של מבקר המדינה שהינו גוף בלתי תלוי; נבצע בדיקת עומק על כל התנהלות גורמי אכיפת החוק באמצעים הטכנולוגיים"

 עוד אמר כי "בימים אלו אנו מבצעים ביקורת בפרקליטות ובמשטרה בנוגע לשימוש באמצעים ובתוכנות הטכנולוגיות, ובין היתר תוכנת פגסוס של NSO.

,מבלי להקל ראש בבדיקה הפנימית שמתקיימת במשרד המשפטים, קיימת חשיבות לביקורת של מבקר המדינה שהינו גוף בלתי תלוי. שמירה על פרטיות היא אבן יסוד במדינה דמוקרטית. אין בכוונתנו להתבסס על פרסומים כאלה ואחרים אלא לבצע בדיקת עומק רוחבית על כל התנהלות גורמי אכיפת החוק באמצעים הטכנולוגיים."

בהמשך אמר: "את צוות הבדיקה מוביל האגף לביקורת על גורמי האכיפה ולצדו אגף הסייבר שהקמתי עם כניסתי לתפקיד. בכוונתנו לשלב בצוות גם יועצים מומחים בתחום הטכנולוגיה כולל יוצאי יחידות המודיעין."

"הבדיקה שלנו תבחן מספר היבטים, ובכללם שימוש גורמי אכיפת החוק באמצעים הטכנולוגיים - האם היתה חריגה מסמכות והאם החקיקה והרגולציה בישראל ערוכה להתמודדות עם ההתקדמות הטכנולוגית. וכן - מה הנהלים לשימוש באמצעים אלו על טלפונים של אזרחים. כמו כן אנחנו בודקים את אבטחת המידע של נתונים שנאספו על ידי המשטרה -האם הם מוגנים מפני זליגת מידע".