אאא

בזמן האחרון נדמה כי כמעט כל הבעיות נפתרו - מלבד הבעיה של תעסוקת החרדים - גברים ונשים, מכון דיירקט פולס, מפרסם הערב (מוצ"ש), נתונים חדשים, המגיעים לאחר מחקר עומק של שנתיים - על היקף התעסוקה החרדית.

על פי הממצאים, שהושגו במיפוי עמוק של הציבור החרדי - אוכלוסיית החרדים בישראל מונה כ- 1,285,000 איש, שהם כ- 13.5% מאוכלוסיית המדינה. רוב מכריע מהחרדים (70.1%) הם צעירים עד גיל 25, שנחשבים מתחת לגיל התעסוקה בישראל - וזאת בשל כך שגיל התעסוקה לפי הלמ"ס, מחושב מגיל 25.

כ- 78,960 גברים חרדים בגיל תעסוקה אינם עובדים כלל. הם מהווים רק 1.85% מתוך 4.2 מיליון איש המהווים את כוח העבודה בישראל. מרבית מאותם כ-80,000 גברים - נשואים, מה שמעניין הוא  ש-89% מאותם נשואים - בנות הזוג שלהם עובדות, רובן במשרה מלאה ובאחוז גבוה מהממוצע הארצי.

הגברים החרדים בגיל התעסוקה מונים כ- 172,000 איש, כאשר 54.3% מאותם חרדים, עובדים במשרה מלאה או חלקית ורק 45.7% בחתך הזה (כ- 79,000 גברים חרדים כאמור) לומדים תורה בישיבות ובכוללים.

על פי תוצאות המחקר, בחברה החרדית יש ארבעה פלגים מרכזיים: חסידים, ליטאים, ספרדים ואחרים. מתוך הפלגים הללו, האחוז הגבוה של הלומדים מתמקד בעיקר במגזר הליטאי, וזהו כאמור גם המגזר שבו הנשים עובדות באחוז גבוה אף משיעור תעסוקת הנשים בקרב כלל האוכלוסייה בישראל.

בחברת דיירקט פלוס, אמרו לאחר פרסום המחקר: "זהו רק קצה הקרחון של המהפכה שמתרחשת בחברה החרדית. ואם לסכם, פקידי האוצר, באיחור אופנתי, מנסים להציע פתרונות שהיו חשובים אולי לפני עשור - אבל הופכים ממילא להיות לא רלוונטים בשנים הקרובות".