אאא

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי דוד יוסף, התייחס בשיעור שמסר בבית מדרשו 'יחווה דעת' לסוגיית החינוך החרדי וגזירות הממשלה וקרא לציבור החרדי שלא להתגונן: "אשרינו, בחינוך שלנו. אין ליבה אבל גם אין סמים וסכינים".

במהלך דבריו אמר הגר"ד יוסף: "אנחנו ב"ה משתדלים כמה שיכולים לגדל את בנינו לתורה, ולא רק את בנינו - אנחנו משתדלים שכל ילד יהודי שיקבל חינוך של תורה. לצערנו הרב, אנחנו יודעים שהקימו לנו פה דור שלם של אנשים בורים ועמי ארצות שלא יודעים כלום, לא יודעים מה זה יהדות, שום דבר".

"כל העיניים שלהם, ליברמן", הוסיף הגר"ד יוסף: "רק על החינוך שלנו, איך לתקן אותנו, לא פחות ולא יותר. הם חושבים איך לתקן את החינוך שלנו. כל הזמן צועקים: ליבה, ליבה, ליבה". 

חבר המועצת פנה לציבור: "אני אומר בפירוש, לא רק שאסור לנו להתגונן ולתרץ תירוצים אלא צריכים 'ויגבה ליבו בדרכי ה'', אשרינו בחינוך שלנו. אצלנו אין ליבה, אבל אצלנו גם אין סמים, אין סכינים. צריכים לא להתבייש ולהגיד את הדברים".

"לכן תסתכלו ותשתדלנו לתקן את החינוך שלכם ואחר כך תבואו בטענות לחינוך שלנו", הוסיף הגר"ד יוסף.