אאא

לאחר הסגירה של ציון רשב"י בז' אדר, ומחשש לעתיד המקום, יוצאים רבני בד"צ של העדה החרדית, בראשות גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס במכתב מחאה מיוחד אודות הציון במירון.

תחת הכותרת 'על הר מירון ששמם' כותבים הרבנים, כי "לאחר הגזירה הקשה בסגירת ונעילת השערים של אתרא קדישא מירון - מקום מנוחתו של התנא רשב"י ור"א בנו, ולאחר שנמנע מהמתפללים להגיע ולשפוך את צקון לחשם להיוושע בדבר ישועה ורחמים, ישנו חשש גדול שזה ראשית והתחלת קיום תכניתם שיהא המקום מקום תיירות ושעשועים חלילה וחלילה, ושלא יהא שייך לחרדים שומרי תורה ומצוות כפי שהיה מאז ומעולם".

עוד מוסיפים רבני העדה, כי "באם חלילה נשתוק לעת כזאת, נהפוך אנו להיות שותפים בתוכניתם לסלק את הקדושה מן המקום, ואשר על כן חובת כל יהודי שומר תורה ומצוות בכל אתר ואתר למחות נגד מזימה מרשעת זו, ולהתפלל להקב"ה לבטל התכנית לכבוד המקום ולכבוד התנא רשב"י".

יצוין, כי במהלך הלילה, לאחר שהמשטרה עזבה את שטח ההר, פרצו עשרות מתפללים את שערי הכניסה למתחם הציון, ובמשך הלילה נערכו ריקודים במתחם, תחת עלטה חלקית בשל ניתוק זרם החשמל ע"י המועצה מוקדם יותר השבוע.