אאא

אדמו"רים וקהל חסידים השתתפו בשמחת החתונה לנכד האדמו"ר משאץ, החתן יחזקאל שרגא, בן לחתנו הגה"צ ר' משה אליליפשיץ, בן הגה"צ רבי יוסף אריה ליפשיץ מלונדון וחתן הרה"ח ר' לייבוש טייטלבוים ז"ל.

הכלה היא בת האדמו"ר מחוסט, בת לבנו הרה"צ ר' יחיאל מיכל לייפער, חתן הגה"צ רבי יהודה יחיאל שיינפעלד, ונינת הגה"צ רבי אהרן מרדכי רוטנער.

השמחה התקיימה באולמי היכלי מלכות בבני ברק, לשם הגיעו אדמו"רים ורבנים כדי לאחל מזל טוב למחותנים.