אאא

בפרשתנו מבחינים אנו במאבק נוקב שהשלכותיו לדורות שני מרגלים יהושע וכלב מתנצחים מול 10מרגלים המנסים להבאיש את ריחה של ארץ ישראל בעיני עם ישראל וגורמים לכאוס נוקב וחזק ופריצת מחלוקת בעם ישראל שהשלכותיה ההרסניות נמשכות עד היום.

כלב בן יפונה עולה לבמה ובצורה מתוחכמת כובש את לב תשומת הקהל באומרו  "רק זה מה שעשה לנו משה?" כאשר השומעים חושבים שהנה עוד אחד מהמרגלים בדעת הרוב ושולל האפשרות להיכנס לארץ ישראל הוא מסב את הנושא ממשה לארץ עצמה ומכחיש את דברי המרגלים ואומר לעם שארץ ישראל ניתנת לכיבוש! הוא משתמש במונח 'עלה נעלה'.
ומה פירוש הצהרה זאת?

רש"י אומר: "אפי' בשמים והוא אומר נעשה סולמות לשמים נעלה ונצליח בכל דבריו." השימוש בדימוי של סולם הוא דימוי מוזר במקצת. למה שמישהו ינסה לבנות סולם כדי להגיע לשמיים? סולמות לא מגיעים כל כך גבוה. כבני אדם יש מגבלות ליכולות שלנו, אנחנו יכולים לעשות רק מה שניתן לעשות פיזית, אבל עכ"ז אנחנו עדיין צריכים לנסות כמיטב יכולתנו לעשות זאת. אם ננסה כמיטב יכולתנו, רק אז נוכל לסמוך על סייעתא דשמיא.

אם אנו חושבים שנקבל סיוע אלוקי מבלי להתאמץ, אנו טועים. במידה שה' יבקש מאיתנו להגיע לשמים, נצטרך לנסות להגיע עם סולם ולהשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת להגיע לתוצאה המבוקשת ואז אולי תהיה עם זאת סייעתא דשמיא.

כך כאשר אנו ניגשים לקיים מצוות ומעשים טובים, גם אם הדבר נראה כבלתי אפשרי, התפקיד שלנו הוא לנסות כמיטב יכולתנו, ובתקווה, לסייעתא דשמיא אז נצליח.