אאא

מסכת יבמות, דף ע"ח - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף ע"ח - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף ע"ח - השיעור באנגלית: