אאא

פרק ב': מקובץ ישורון כ' (עמוד רצו והלאה) אנו מלקטים את יומנו האישי של שליח הרב מבריסק אל החזון איש, הכותב בארוכה על חשד השווא שחשדו חכמי ירושלים את החזון איש.

ב"קונטרס תפארת ישראל לזכרו של הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל", שפורסם ב'מאסף תורני ישורון' סופר על "הגאון הגדול החסיד רבי ישראל גרוסמן שנמזגו בו גדלות עצומה בתורה עם יראת שמים טהורה של חסיד הדבק ברבותיו... התמדה נדירה עם עסקנות חובקת זרועות עולם כשלוחא דרבנן".

מובא שם שהגר"י גרוסמן זכה משחר נעוריו לקרבה מיוחדת מגדולי ישראל מכל החוגים; ליטאים וחסידים כאחד. עוד סופר שהגר"י גרוסמן נבחר על ידי גדולי הדור, החזון איש, האמרי אמת מגור והרב מבריסק לשליחויות במאבקים הציבוריים שעמהם התמודדה היהדות החרדית באותם זמנים.

הקובץ חושף את יומנו של הגר"י גרוסמן, ומקדים כך: "אנו שמחים להו"ל את היומן של "שלוחא דרחמנא" ובו תיאור בכתב ידו של הגר"י גרוסמן על מקצת מן השליחויות והתפקידים שהטילו עליו גאוני ארץ זצלה"ה.

"תולדותיו של רבינו [הגר"י גרוסמן] שמשולבות בחיי הציבור התורתי – חרדי נתפרסמו בבמות שונות. משפחת רבינו אספו חומר חשוב על חייו, ומאוסף זה אנו מפרסמים קטעים שנוגעים לפעילותיו בעניני הציבור וקשריו עם גדולי ישראל", (בהמשך סדרת הכתבות נבין שבכל "הבמות השונות" יומנו של הגר"י גרוסמן צונזר וטושטשו בו כמה וכמה עניינים, ולראשונה חשף 'ישורון' את הדברים כמעט ללא צנזורה, אלא רק "בשינויי סגנון קלים, עם הוספת כותרות ובהשמטות הנצרכות").

ביומן סופר על הביקור הצפוי של בן גוריון אצל החזון איש, בנוגע לסוגיית שירות לאומי שנאסר בידי גדולי ישראל. "רבים תמהו", כותב הגר"י גרוסמן, "כיצד בעל גאוה גדול ישפיל עצמו לבקר אצל רב?".

בשבוע של הפגישה המיועדת הרצה הגר"י גרוסמן שיעור כללי בישיבת קרלין, ובאמצע השיעור נכנס מקורבם של הרב מבריסק והגאב"ד הרב בענגיס - הרב מתתיהו דייוויס, וביקש בשם הרב בענגיס שהגר"י גרוסמן יבוא אליו.

טרם כניסתו של הגר"י גרוסמן לביתו של הרב בענגיס, הוא הבחין שבנו של הרב מבריסק מסתובב ליד ביתו, ולא נכנס. "הדבר היה לפליאה בעיני", מציין הגר"י גרוסמן.

 

הרב בענגיס והרבנית (צילום: Vilna Stories, נחלת הכלל, ויקיפדיה)
הרב בענגיס והרבנית (צילום: Vilna Stories, נחלת הכלל, ויקיפדיה)

 

משנכנס הגר"י גרוסמן שאלו הרב בֶּענְגִיס האם שמע שבן גוריון עומד לבוא לביתו של החזו"א? וענה לו הן. אמר הרב בֶּענְגִיס (שהיה מבוגר מהחזו"א ב-15 שנים): "לפני שעה קלה התקיימה כאן אסיפה של חכמי התורה בירושלים ודנו על העניין הזה, וכולם סברו שבלי ספק בן גוריון בא לחזון איש בכדי לעשות פשרה בגזירת שרות לאומי. והיות ואנחנו נגד כל פשרה הוחלט שאני אכתוב מכתב לחזון איש שדעתי ודעת חכמי התורה בירושלים נגד כל פשרות".

הגר"י גרוסמן ממשיך בזיכרונותיו ומספר שהרב בענגיס הטיל עליו בשם חכמי ירושלים את השליחות הנוראה לחזון איש. הגר"י גרוסמן טען לרב בֶּענְגִיס ש"לא דובים ולא יער וחלומות באספמיה, הרי החזו"א עומד בחזית ולוחם בכל כוחו ונפשו... היתכן שילך לעשות פשרה?!". הרב בֶּענְגִיס לא קיבל את תשובתו וחייב אותו להיות השליח לחזו"א, והגר"י גרוסמן קיבל את השליחות מדין "אין מסרבין לגדול".

אחרי שקיבל הגר"י גרוסמן את השליחות פנה הרב בענגיס לכתיבת המכתב, והחל דין ודברים על התארים בראש המכתב. הגר"י גרוסמן שהכיר את הרב בֶּענְגִיס אמר לו שבדרך כלל כותבים לחזו"א רשכבה"ג. ענה לו הרב בענגיס שבאמת נכונים דבריו, אולם הוא חושש שהמכתב יגיע לבחורי ישיבה שמסתובבים בביתו של החזו"א, והם יפרסמו זאת.

לכן ביקש הרב בענגיס מהגר"י גרוסמן שיבטיח לו שאחרי שהחזו"א יקרא את המכתב – הוא יחזיר לו אותו.

לפני יציאתו, שאל הרב הגר"י גרוסמן את הרב בענגיס מה יאמר לחזו"א במקרה שישאל אותו מה המקור של ההשערה שהוא יעשה פשרות עם בן גוריון. הרב בענגיס ענה שהסברה נותנת שבן גוריון לא יתבזה לצאת עם ידים ריקות, ומן הסתם מזכירו היה אצל החזו"א כמה פעמים והבין ממנו שיש על מה לדבר ורק צריך לגמור את העניין, ומשום כן הסכים בן גוריון להגיע.

לאחר שהגר"י גרוסמן יצא מביתו של הרב בענגיס ניגש אליו בנו של הרב מבריסק שעדיין הסתובב שם, ובקשו שיבוא לבית אביו. ואז, כותב הגר"י גרוסמן, התבררו לו גאונותו ועמקנותו של הרב מבריסק, שהתפלפל בינו לבין עצמו מדוע בן גוריון ירצה לסכן את כל מעמדו וגדולתו, שאם יבקר את החזו"א ולא ישיג כלום הרי יתפרש הדבר כאילו הוא משוגע ולא נורמלי, ולכן מסתבר שסוכם על פשרות קודם לכן, "ורק צריכים לגמור העסקה".

ישב הרב מבריסק על המדוכה והתעמק איך אפשר להשפיע שלא תהיה שום פשרה? וכך התגלגל שהרב בענגיס, שהיה גאב"ד וזקן גאוני הדור ההוא, יכתוב מכתב לחזו"א, וכן הכריע שהגר"י גרוסמן מתאים להיות השליח.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ממשיך הגר"י גרוסמן לגלול את סדר האירועים: "כשנכנסתי לביתו של הרב מבריסק שאל אותי אם יש לי מכתב לבני ברק (שמעתי שלא היה רוצה לומר "החזון איש" כי חזון זה נבואה – 'חזון יחזקאל', ולכן התבטא לבני ברק)".

הרב מבריסק עיין במכתב והתפעל כיצד כתב הרב בענגיס מכתב מוצלח כל כך תוך ארבעים דקות בלבד.

בפרק הבא נביא את שאירע כשהגיע הגר"י גרוסמן אל החזון איש...

- תודה לד"ר יאיר הלוי ולעורך התורני הרב רפאל רפופרט שהפנו אותי לחלק מן המקורות על רבותינו מרנן החזו"א והגרי"ז זצלה"ה וסייעו להעמדת דברים כל תלם

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]