אאא

ליארצייט של הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מנדל שניאורסון – ג' תמוז

יש שליחות - אין קושי! תגלה את כוחותיך!

אין בעולם מתחרה למהפכה שעשה הרבי מליובאוויטש, שהיה האדמו"ר השביעי והאחרון של שושלת חסידות חב"ד.

הרבי הקים את מפעל השלוחים, ובתי חב"ד שמצויים בכל מקום בעולם, ומי לא שמע לאחרונה את עזרתם הרבה ליהודי אוקראינה...

כל יהודי שהגיע למחיצת הרבי קיבל השראה מיוחדת, ומי שחשב שהגיע לרבי לקבל דולר, לא ידע, שהוא יוצא עם מיליונים לעולם הבא, ולנצח נצחים.

עם ישראל יצא לגלות - ושכינה עימם, אבל, מי ישמור וילמד את נדחי ישראל יסודות התורה, כדי שלא ידח ממנו נידח?

הרבי ציוה להאיר את אור ה' בכל מקום בעולם, לצאת לשליחות אף למקומות הכי נידחים, ולאסוף משם את ניצוצות הקדושה, ולהחדיר לעם ישראל הקדוש את האמונה, ובעיקר בלי תנאים, ובמסירות נפש עד אין קץ.

קשה לך? כי אתה לא מכיר את כוחותיך!

בהצצה קטנה לתשובות מכתבי הרבי, ניתן לקבל עצות מחכימות, ונביא מעט מתשובותיו.

מה עונה הרבי למי שאומר שהוא רוצה לעזוב את עבודת השליחות בישיבה, כי היא כרוכה במלחמות קשות?

"זה כלל, אינו פלא, כפי שכתוב בקהלת ט', עיר קטנה – מפרשת הגמרא בנדרים, שזהו הגוף – ואנשים בה מעט, ובא מלך גדול – פירוש מלך זקן וכסיל היצר הרע, ומנהל עם העיר מלחמות דמים".

והרבי מייעץ לאדם במכתב שילמד את הקונטרס עץ חיים מכ"ק האדמו"ר מהורש"ב נ"ע, כי שם מוסבר כמה יצר הרע מתנגד ללימוד חסידות בישיבה...

ואם חשבתם שהרבי יתן לאדם לעזוב כי קשה לו, תקראו את ההמשך:

"אך כיון שהרי 'לפום גמלא שיחנא' דהיינו, שנתנו לכל אחד עבודה לפי הכוחות שלו, הרי אם רק תשתמש בהם, שזה נוגע הכל לכל עבודתך, אזי יהיה כסיום הפסוק (בקהלת) ומצא בה איש מסכן וחכם – לפי הגמרא – זה היצר טוב, ומלט הוא את העיר בחכמתו".

יש לך כוחות, אתה רק לא משתמש בהם!

תכיר את כוחו של היצר הטוב, ותן לו לעשות את העבודה בחוכמתו, תשובה זאת, נשמעה מפי הרבי מליובאוויטש – לכל יהודי...

כפי שהרבי ממשיך: "השי"ת יעזור לך – שהרעיון לא יזיק לא לך, ולא לחבריך..."

החינוך – עמוד התווך לקיום עם ישראל

אחד הנושאים הכי מדוברים במכתבים של הרבי הוא: הקמת מוסדות חינוך לילדי ישראל על טהרת הקודש, לימוד יסודות היהדות והחסידות, וההנהגה בחיי היום יום ברוח התורה, והרבי קורא לכך במכתבים: 'מלאכת שמים'.

"חינוך על טהרת הקודש הוא ענין - שהנשמה תלויה בו, ומובטח שגם בגלות לב ישראל יהיה ער לקב"ה ולתורתו".

נשמה האלוקית – קוראת לך להצטרף לשליחות

כל יהודי קיבל נשמה אלוקית, שהיא 'חלק אלוה ממעל' חלק מעצמות ה' יתברך, ששואפת למלא את שליחותה בחיים, ולעתיד לבוא יקבל האדם שכר רב לנצח נצחים.

נולדת יהודי, וזאת זכות גדולה כי עליך נאמר: "בנים אתם לה' אלוקיכם", ולכן, כל אחד מעם ישראל, זוכה להשגחה פרטית מהקב"ה, בכל מקום ובכל זמן.

מתנת המלך – להיות שליח המלך!

קיבלת מהמלך את המתנה הכי גדולה – להיות מעבדי המלך.

'עבד' המלך – הוא שליח שעושה את רצון המלך, לכל אחד יש שליחות אחרת שצריך למלא בעולם,

 ולכן, לא אתה נותן לקב"ה את עבודת ה' שלך,אלא: הקב"ה בחר בך להיות נציג שלו. לאדם יש זכות בחירה, אם להיות שליח של המלך או לא, אבל הוא צריך לבחור נכון, כי כבר הקב"ה בחר עבורו את שליחותו, והוא צריך רק למצוא אותה, ולעשות אותה במסירות נפש.

איך אתה יכול לשרת את המלך? לאיזה שליחות נשלחת לעולם הזה? אם תמלא את תפקידך, תרגיש האדם הכי מאושר בעולם.

תהיה בשמחה - המלך איתך!

איך מסביר הרבי באחד המכתבים כיצד יהיה תמיד בשמחה?

הרבי עונה במכתב, שידמיין שהוא נמצא בחדר עם מלך בשר ודם, האם הדבר לא היה מביא לך התעלות ושמחה? 

בוודאי ובוודאי! "ומכל שכן, ועל אחת כמה וכמה, צריכה הקירבה עם מלך מלכי המלכים, הקב"ה, לעורר רוממות ושמחה, כמבואר בארוכה בתניא פרק מ"ו".

והרבי ממשיך ואומר, שיש כאן דבר חשוב נוסף שצריך לזכור: "כאשר נמצאים יחד עם מלך מלכי המלכים הקב"ה, הרי ודאי, כשזוכרים זאת, שלא יכול להיות שום דבר לא טוב, כי אין לאף אחד שליטה במקום זה, מלבד הקב"ה בעצמו".

הרבי מחזק במכתב, שרק הקב"ה שולט בכל מקום, אבל, לעיתים קורה לאדם דברים, שקשה להבין את הטוב הפנימי, והוא תולה זאת בכך:

"שלא התבוננו מספיק למצוא זאת, וסוף כל סוף רואים שכל מן דעביד רחמנא לטב עביד".

בשורות אלו, יש כח לעורר את ההתבוננות, וכך, האדם יבוא לבטחון אמיתי בה' יתברך, כי כל יהודי צריך בטחון חזק:

וממילא הוא יוכל להגיע להיות תמיד בשמחה אמיתית.

השליחות שלך היא - הזכות שלך!

כשהאדם מת - ידו פתוחה... הוא לא לוקח כלום, רק תורה מצוות ומעשים טובים...הרבי במכתביו מחזק כל אדם לעשות את שליחותו במסירות נפש,בכוחותיו הגלויים והנעלמים במרץ ובשמחה.

כל תנועה לרצון ה', היא - רווח גדול לאדם! שאין שום מלאך ובריה יכולים לשער! מי שמפנים את הרעיון, ישמח בחייו שמחה אמיתית.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרבי מבטיח במכתביו שכל מי שימסור נפש, יזכה לברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות,בכל תחום שיבקש.

מסביר הרבי, שכאשר האדם מכיר בזכות הגדולה, ובחוב הקדוש להפיץ את התורה, ולקרב עוד יהודים לאביהם שבשמים, בטוח שרבותינו הקדושים לדורותיהם, ימליצו טוב בעדו, וכל אחד יזכה לברכה המשולשת, בבני חיי ומזונא רויחא...

כל אחד שיפתח את מכתבי הרבי יקבל עידוד וחיזוק, בכל תחום שירצה, כי העצות והברכות הכתובות במכתביו טובות לכל מי שמבקש וצריך.

ומסיים את מכתביו תמיד בבשורות טובות, שנזכה אמן!

לע"נ רבי מנחם מנדל שניאורסון בן רבי לוי יצחק והצדקת חנה, זכות כל הצדיקים תגן על עם ישראל, ונזכה במהרה לביאת משיח צדקנו, אמן.