אאא

מסכת יבמות, דף קכ"ב - השיעור בעברית:  

 

מסכת יבמות, דף קכ"ב - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף קכ"ב - השיעור באנגלית: