אאא

מה עלינו לעשות במשך שלושת השבועות שמובילים לתשעה באב?אנו בוכים על חורבן בית המקדש ועל טרגדיות אחרות שהתרחשו לאורך ההיסטוריה היהודית,  אבל באופן מעשי אנו יכולים להתעסק בבניית אחת מחורבות ירושלים!

סיוע בהקמת בית נאמן בישראל כמוהו כבניית אחת מחורבות ירושלים.

כשאנו באמת מתאבלים על אובדן בית המקדש וחפצים להשיבו על כנו, נעשה מאמץ להשיב את שאבד. אנו יכולים לעשות זאת באופן סמלי ע"י ביצוע שידוכים. עזרה לבניין בית חדש של זוג טרי נחשבת לבניית אחת מחורבת ירושלים, מי שמשמח חתן נחשב כמי שבנה בית הרוס מחורבות ירושלים.

ואכן, חובה בכל עת לעשות מאמצים לשדך שידוכים. אנחנו חייבים לחשוב כל הזמן על הרווקים והרווקות וכיצד להביא אותם יחד ולשדך אותם!

נאמר לנו כי כאשר אנו נגיע  לבית דין של מעלה בין השאלות הראשונות שנשאל היא האם עסקנו בפריה ורביה, המהרש"א כותב, לא כתוב האם קיימת מצות פריה ורביה - שהיא מצווה מן התורה אלא שהכוונה של השאלה אינה לעניין פריה ורבייה אלא לחתן, האם עסקת בזה, להביא חתן וכלה יחד, לתת את האפשרות לאחרים לקיים מצוות פריה ורביה, האם עסקת בהמשכיות של עם ישראל.

המשמח את החתן נחשב כאילו בנה  אחת מחורבות ירושלים.

בדיוק כמו זוג שמתקשה להרות ויעשה כל מה שנדרש כדי לנסות להביא ילד (בין אם באמצעות טיפולי פוריות, אימוץ וכו'), יוציא כסף לפי הצורך, ויטרח להגיע אל קצוות כדור הארץ באם הדבר יסייע בידו, כך גם אנחנו צריכים לצאת מגדרנו בתחום של עזרה לזולת, למצוא את זיווגם וזאת המשמעות של להתעסק בפריה ורביה.

האדמו"ר מוהר"ר אהרון  מבעלזא זי"ע, לאחר שהגיע ארצה בזמן מלחמת עולם השנייה, התאונן באוזני מקורביו שבניגוד למה שהיה מקובל בגליציה, כאן בארץ אין הוא מקבל קוויטלעך ("פתקא") מחסידים המבקשים להצליח לעשות שידוכים לזולתם...

ידוע לי שיש אנשים שמנסים לשדך ואחרי כמה פעמים שלא מצליחים מרימים ידים מעיסוק בשידוכים, אבל הדרך לגן עדן לא קלה ולא מהירה . רבא אמר :" בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה צפית לישועה". (שבת ל״א).

 וכמו  שנשאת ונתת באמונה  וקביעת עיתים לתורה וציפית לישועה הן דרישות תמידיות גם 'עסקת בפריה ורביה'  לנסות  לשדך ולהיות שותפו של הקב"ה במעשה בראשית היא חובה תמידית

ולכן לשאלה מה עלינו לעשות במיוחד בשלושת השבועות דווקא בתקופה זו , כאשר המודעות לחורבן בית המקדש בשיאה, אנו חייבים לשאול את עצמנו אם אנו עסוקים בפריה ורביה, מסייעים להמשכיות ולבניית בתים חדשים, אז נוכל לצפות לישועה.

בתפילה שימי בין המצרים יהפכו לששון ולשמחה לפרט ולכלל!