אאא

מסכת כתובות, דף ל"א - השיעור בעברית: 

מסכת כתובות, דף ל"א - השיעור באידיש:  

 

מסכת כתובות, דף ל"א - השיעור באנגלית: