הגז לא באמת שלנו

הויכוח בנושא הגז מגיע לטונים חדשים. הציבור שלנו בימים כתיקונם לא מתעסק בנושאי כלכלה, אולם נבחרי הציבור עוסקים גם עוסקים. למה גפני ודרעי עדיין ממשיכים לעסוק בכך על אף האידאולוגיה המנוגדת בחלקה לתורה?

נחמה דינה שור | כיכר השבת |
גפני היה מיוזמי וועדת ששישנסקי, הוא ממשיך לעתור לבג"ץ ולפעול ללא לאות בנושאדומה כי האידאולוגיה הסוציאליסטית השתלטה עליו לחלוטין, ואין הוא שם את ליבו כלל כי אידאולוגיה זו מנוגדת בחלקה לתורה, ואף נוסדה על ידי אנשים שדוגלים בכפירה מוחלטת בה'. סל הערכים הלא- יהודי הזה, הגיע איכשהו לתודעתם של גפני ודרעי, והם פועלים בחוסר מודעות מוחלט לפי ערכי מרקס ולנין האנטישמים הגדולים.

אז בוא נתבונן רגע, בלי סיסמאות חלולות של פוליטיקאים, מה ה' רוצה: רובין הוד, הגיבור האנגלי עליו מתבסס הסוציאליזם, הוא גנב על פי תורה. אסור לגנוב מהעשירים ולחלק לעניים. גניבה היא גניבה, והתורה אינה נוטה לצד ה"שקופים" כאשר מדובר בצדק. הצדק התורני אומר "ודל לא תהדר בריבו".

כמו שאסור להטות את הדין לכיוון העשיר, כך אסור להטות את הדין לכיוון העני. כך בסכסוכים בין אדם לחברו, וכך גם במיסים מוגברים שהממשלה לוקחת מהעם, עשירים ועניים כאחד.

בתחילת המאה העשרים, כאשר העולם הרעיוני געש ורעש בוויכוחים אינסופיים בין הוגים כלכליים, נסע הרבי הריי"צ מחב"ד ברכבת. קבוצת סטודנטים יהודיים שאלו אותו, מה האידאולוגיה הנכונה על פי תורה, קפיטליזם (שוק חופשי) או סוציאליזם (שליטת המדינה ברכוש וחלוקתו מחדש). הרבי הריי"צ ענה שבכל שיטה יש מעט אמת, והאמת זה החלק באותה שיטה שמתאים לתורה, שהיא האמת המוחלטת שעל פיה נברא העולם.

ניתן לראות בתורה יסודות קפיטליסטיים, כגון זכות הקניין המתבטאת באיסור הסגת גבול ובאיסור גזל, וגם יסודות סוציאליסטיים כגון כפיית צדקה שקיימת בכל קהילה וקהילה. אולם התורה בשום אופן אינה רואה בעשירים דבר רע, או "חוטאים", כמו שמתייחסת אליהם שלי יחימוביץ בשנאה רבה, על עצם היותם בעלי הון. אברהם אבינו עצמו היה סוג של "טייקון", בעקבות ברכת ה' אליו. היה לו רכוש, מקרקעין ומיטלטלין.

תקנות יהושע בחלוקת הארץ, אפשרו לכל העם לדוג בכינרת, על אף שנפלה בחלקם של שבט נפתלי. אולם לכל העם מותר לדוג בחכה (שמספיקה לצרכיה של משפחה) ואילו לשבט נפתלי מותר לדוג בכמות מסחרית, על ידי רשת. גם לגבי מעיין שהחל לנבוע בנחלה פרטית, תיקן יהושע שכל העיר משתמשת במי המעיין.

אולם שתי הדוגמאות הללו לא הצריכו מבעל הנחלה מאמץ כלשהו, כמו קידוחים לחיפוש גז והקמת אסדות קידוח; התורה שואפת לאזן בין צרכי הכלל לזכותו של בעל הקניין, ולא לנשל את בעל הקניין מקניינו, אפילו לטובת העם.

בכל השיח הזה, שצריך לברר את עמדת התורה ביחס לגז, לא צריכה להיות כלולה שנאה. "לא תשנא את אחיך בלבבך" כולל גם את האח העשיר, ולזה התורה מחנכת ב"לא תחמוד".

עין צרה היא אחת המידות היותר מגונות בחז"ל, ופירושה – מציק לי שיש משהו לזולת. אינני חומדת את רכושו: אני רק רוצה שלא יהיה לו. זו מידת סדום, גם לי גם לך לא יהיה.

כך היחס הסוציאליסטי לתשובה ולגז- הרי אף אחד מאתנו לא יראה שקל מהמיסים והתמלוגים, הכל ילך ממילא למנגנוני ממשלה ולקופת האוצר. אבל העיקר שלבעלי ההון יהיה פחות הון, ואז אנחנו מרוצים. קיבלנו את ליטרת השנאה שלנו לעשירים.

"הגז של תשובה הוא של כולנו!" מכריז פרופסור ברוורמן משפט בלתי הגיוני בעליל. של תשובה או של כולנו? ומה פירוש הבעלות המפתיעה שלנו על הגז? שלי יחימוביץ קוראת לתשובה "בר מזל" שיש לו גז.

מכך אני מבינה שתשובה שט לו ביאכטה, ופתאום הוא ראה את הגז צף לו כך במקרה. ומאז הגז שייך לתשובה... האומנם "בר מזל"? או שמא הלך וסיכן את כספו בקידוחים שייתכן ולא יניבו כלום? ואולי הוא משקיע את כספו בבניית אסדות ומנגנוני שיווק? הרי אני ואתם לא השקענו בכך שקל, מדוע זה שלנו?

אז נכון, מדובר במשאב טבע ששייך לתחומי המדינה, ולכן נקבעו בחוק תמלוגים של 12.5%, שייכנסו לקופת המדינה- בנוסף למיסים שייגבו מעסקי הגז כמו כל עסק. ביחד זה די הרבה: 25% מס חברות, 12.5% תמלוגים, הכנסות נוספות ממיסים על משכורות ודיבידנדים- שמגיעות לעיתים לחמישים אחוז- והרי לנו הכנסה נאה ביותר למדינה. בנוסף, המדינה רוצה למסות עוד 5% על גז לייצוא, כדי להבטיח שחלק ניכר מהגז יישאר כאן לתושבים.

מה רע? היינו צריכים כולנו לשמוח ולאפשר לגז להתחיל לזרום, ולהוזיל לנו את החשמל שכרגע מופק ממשאבים יותר יקרים כמו פחם ומזוט.

אבל מה- צרות העין הסוציאליסטית מסתכלת רק לכיוון אחד: הכיס של תשובה. ממש מפריע לאנשים כאן שהוא יתעשר מזה, והרי מה פתאום שמישהו יהיה עשיר? חס וחלילה! אנחנו רוצים שכולם ירוויחו כמונו, לא שקל אחד יותר. אנחנו גם נקבע כמה זה "יותר מדי עשיר".

אנחנו לא רוצים כלכלה פורחת עם הרבה עשירים כמו אמריקה, אנחנו מעדיפים שהצעירים יהגרו מכאן לאמריקה. העושר של תשובה ממש מציק לנו. ולכן אנחנו נעשה שורה של מעשים אוויליים, שיפגעו בנו- אבל למי אכפת, העיקר שדפקנו את העשירים.

והנה שורת המעשים האוויליים: הסוציאליסטים הקימו את וועדת ששינסקי, ששינתה רטרואקטיבית את גובה התמלוגים, והפרה הסכם חתום בין משקיעי הגז למדינה. צעד זה הרחיק ממדינת ישראל משקיעים בכל תחום של פיתוח משאבים, שהרי המדינה הוכיחה חוסר אמינות.

התוצאה: פחות משקיעים, פחות הכנסות למדינה, פחות מקומות עבודה לישראלים. אבל היי, העיקר פגענו בתשובה.

תוצאה נוספת של הוועדה היא, שכל מס שחברות הגז ישלמו לממשלה, יגולם במחיר המוצר ללקוחות. כלומר- אנחנו, הלקוחות, נשלם יותר על החשמל כדי לממן את התמלוגים הגבוהים. נפלא! אבל למי אכפת יוקר המחיה? העיקר שפגענו בתשובה. שלא יתעשר בשום אופן.

וכעת, הסוציאליסטים לא מסתפקים במה שנעשה עד עתה, אלא ממשיכים לעכב את הגז בטענה של "מונופול", בלי להסביר לציבור שהחשמל מופק מכמה מקורות ולא רק מגז, ולכן הגז רק נכנס לתחרות קיימת עם משאבים נוספים, והוא אינו מונופול. וכך נמשך הקרקס ונמשך, העיקר להוציא עוד ועוד כסף מכל מי שיש לו.

נשאל לרגע- לאן מגיע כל הכסף, שאתם כל כך נלחמים להוציא מהעשירים? הרי לכיס שלי ושלכם הוא לא מגיע. הוא מגיע קודם כל לממשלה, על משרדיה האינסופיים שחלקם מיותרים. הוא מגיע למערכת ביטחון מנופחת שמקבלת 70 מיליארד כאשר אזרחים נטבחים ברחובות.

הוא מגיע למטרות הזויות לחלוטין ולהרבה פקידים ששובתים כל יומיים ועובדים בצורה עצלה לגמרי. אז למה להילחם עבור זה? מי שסבור שעוד כסף למדינה פירושו כיתות קטנות יותר או כסף לעניים, הוא נאיבי. מוטב לממן מורה פרטי בכספך, מאשר לסמוך על המדינה שתתייעל עבורך. השאירו לאזרח את הכסף, הוא יידע טוב יותר מה לעשות בו.

מוקדש לשרי האוצר לפיד וכחלון, שמכבידים את נטל המיסים על כלל העם (מע"מ 18%, מס ירושה) במקום להשאיר לנו את הכסף ביד.

]]>
תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

Mame לאישה הדתית