אאא

בהוראת רבה של צפת, הרב שמואל אליהו שליט''א, המועצה הדתית בצפת פותחת בית דין לממונות.

כיום על פי חוק אסור לבתי הדין הרבניים לדון דיני ממונות. מסיבה זו, נוצר בציבור שומרי המצוות צורך בבית דין לממונות ובוררות שיוכל לתת מענה ופתרון לתביעות ממוניות על פי דין תורה.

צורך זה קיים במיוחד בצפת עקב המחסור בבתי דינים באיזור הצפון.

בבית הדין ישבו הדיינים (רשימה חלקית): הרב שמואל אליהו שליט''א רב העיר צפת, הרב חיים בזק שליט''א חבר בית הדין הרבני בצפת, הרב אליהו מרציאנו, הרב יקיר משה פלד, הרב עזריה סופר, הרב שמעון כהן. מנהל בית הדין - הרב יהודה כהן.