סדר ליל הסדר • דין  אכילה בזמן ההגדה עם הרב אופיר מלכהסדר ליל הסדר • דין אכילה בזמן ההגדה עם הרב אופיר מלכהישי כהן
לקראת חג הפסח, "כיכר השבת" מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, שתקיף את כל דיני וסדר ליל הסדר • ובפינה היומית - אכילה בזמן ההגדה, ודין הכרפס (חג הפסח)
מה מברכים על המצה לפני הפסח, ובפסחמה מברכים על המצה לפני הפסח, ובפסחישי כהן1
הפינה השבועית של הפוסק הגאון רבי אופיר מלכה • והשבוע בפינה: לקראת חג הפסח: -ברכת המצה לפני הפסח ובפסח (יהדות)
סדר ליל הסדר • דיני 'הסבה' עם הרב אופיר מלכהסדר ליל הסדר • דיני 'הסבה' עם הרב אופיר מלכהישי כהן1
לקראת חג הפסח, "כיכר השבת" מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, שתקיף את כל דיני וסדר ליל הסדר • ובפינה היומית - הלכות 'הסבה' (חג הפסח)
דיני היין בליל הסדר עם הרב אופיר מלכהדיני היין בליל הסדר עם הרב אופיר מלכהישי כהן3
לקראת חג הפסח, "כיכר השבת" מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, שתקיף את כל דיני וסדר ליל הסדר • ובפינה היומית - סוג וכמות היין בליל הסדר (חג הפסח)
סדר ליל הסדר • דיני 'קדש' עם הרב אופיר מלכהסדר ליל הסדר • דיני 'קדש' עם הרב אופיר מלכהישי כהן
לקראת חג הפסח, "כיכר השבת" מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, שתקיף את כל דיני וסדר ליל הסדר • ובפינה היומית - הלכות 'קדש', דיני הכוס הראשונה (חג הפסח)
מיוחד: סיכום הלכות ברכת האילנות עם הרב אופיר מלכאמיוחד: סיכום הלכות ברכת האילנות עם הרב אופיר מלכאישי כהן
הפינה השבועית של הפוסק הגאון רבי אופיר מלכה • והשבוע בפינה: לקראת חודש ניסן, סיכום הלכות ברכת האילנות (יהדות)
מיוחד: עיקרי הלכות בסיס לדבר האסור והמותרמיוחד: עיקרי הלכות בסיס לדבר האסור והמותרישי כהן1
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות מוקצה - בסיס לדבר האסור והמותר (יהדות)
מותר לפתוח בשבת מגירה שיש בה מוקצה?מותר לפתוח בשבת מגירה שיש בה מוקצה?ישי כהן1
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות מוקצה - בסיס לדבר האסור (יהדות)
מותר ללבוש בשבת בגד מהכביסה?מותר ללבוש בשבת בגד מהכביסה?ישי כהן2
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות מוקצה - דין כביסה בשבת (יהדות)
הרב אופיר מלכה על סדר ט"ו בשבט • צפוהרב אופיר מלכה על סדר ט"ו בשבט • צפוישי כהן3
לקראת ט"ו בשבט שיחול בשבת הקרובה, הגאון רבי אופיר מלכא, בפינת הלכה מיוחדת ב"כיכר השבת" בה הוא מסכם את כל הלכות הברכות בשולחן ט"ו בשבט וסדר אמירתן (יהדות)
כך תטלטלו פח בלי לחלל שבתכך תטלטלו פח בלי לחלל שבתישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות מוקצה - טלטול פח אשפה בשבת, טלטול מים אחרונים בשבת (יהדות)
מה הדין של עגלה שהתפרק לה הגלגל בשבת?מה הדין של עגלה שהתפרק לה הגלגל בשבת?ישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות מוקצה - כלים שהתפרקו בשבת כדוגמת עגלה שהתפרק לה הגלגל או משחק של ילד שהתפרק (יהדות)
הלכות מוקצה: דין כלי שנשבר בשבתהלכות מוקצה: דין כלי שנשבר בשבתישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות מוקצה - כלי שנשבר בשבת. דין אריזה ריקה בשבת (יהדות)
הלכות מוקצה: טלטול כלי שמלאכתו להיתרהלכות מוקצה: טלטול כלי שמלאכתו להיתרישי כהן2
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות מוקצה - טלטול כלי שמלאכתו להיתר (יהדות)
הלכות מוקצה: טלטול מוצרי חשמל בשבתהלכות מוקצה: טלטול מוצרי חשמל בשבתישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות מוקצה - דין טלטול מוצרי חשמל בשבת (יהדות)
הלכות מוקצה: מוקצה מחמת חסרון כיסהלכות מוקצה: מוקצה מחמת חסרון כיסכיכר השבת1
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: מוקצה מחמת חסרון כיס, האם וכיצד מותר לטלטלו (יהדות)
הלכות מוקצה: כלי שמלאכתו לאיסורהלכות מוקצה: כלי שמלאכתו לאיסורישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: דין וכללי הלכות כלי שמלאכתו לאיסור(יהדות)
מיוחד: כללי הלכות מוקצה בשבתמיוחד: כללי הלכות מוקצה בשבתישי כהן2
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: כללי הלכות מוקצה בשבת (יהדות)
פינת ההלכה עם הרב אופיר מלכה: הלכות שינוי מקוםפינת ההלכה עם הרב אופיר מלכה: הלכות שינוי מקוםכיכר השבת
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות שינוי מקום • צפו בשיעור (יהדות)
פרגולה פוסלת סוכה? ומה הדין של סוכת בדפרגולה פוסלת סוכה? ומה הדין של סוכת בדישי כהן1
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה • והשבוע בפינה: הלכות סוכה: דין פרגולה בסוכה, סוכת בד ועוד, צפו בשיעור המיוחד המסכם את הלכות סוכה (יהדות)
הפטורים מלצום כיצד ינהגו ביום הכיפוריםהפטורים מלצום כיצד ינהגו ביום הכיפוריםישי כהן3
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה • והשבוע בפינה: הפטורים מלצום כיצד ינהגו ביום הכיפורים • צפו בשיעור (יהדות)
שיעור מיוחד: כל מנהגי והלכות ראש השנהשיעור מיוחד: כל מנהגי והלכות ראש השנהישי כהן1
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות ראש השנה • צפו בשיעור (יהדות)
פינת ההלכה עם הרב אופיר מלכה: דין בורר לאלתרפינת ההלכה עם הרב אופיר מלכה: דין בורר לאלתרישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות בורר לאלתר • צפו בשיעור (יהדות)
הלכות בורר: איך משתמשים בקרח בשבת?הלכות בורר: איך משתמשים בקרח בשבת?ישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: האם מותר לקלף פירות וירקות במקלף? איך משתמשים בקרח בשבת, ומה הדין של כלי הסינון לתה (יהדות)
זהירות, סנני המים מכשילים באיסור בורר בשבתזהירות, סנני המים מכשילים באיסור בורר בשבתישי כהן4
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: זהירות, סנני המים מכשילים באיסור בורר בשבת • צפו בשיעור (יהדות)
איך נאכל פירות, דגים ועופות בלי לחלל שבת?איך נאכל פירות, דגים ועופות בלי לחלל שבת?ישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות בורר - הוצאת חרצנים מהפירות, עצמות מהעוף וקוצים מהדג • צפו בשיעור (יהדות)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

כיכר facebook