כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה


הלכה ב-60 שניות

עניין גדול לשים מעט מים בשמן החנוכיה; זה סדר ההכנה • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: יש עניין גדול לשים מעט מים בשמן החנוכיה; זה סדר ההכנה • צפו  (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

זו זכות! הכנת החנוכיה - דווקא על ידי האישה • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: זו זכות! הכנת החנוכיה - דווקא על ידי האישה • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

הלכות חנוכה: השמן המהודר לחנוכיה - שמן זית ראוי למאכל • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: הלכות חנוכה: השמן המהודר לחנוכיה - שמן זית ראוי למאכל • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

כשאומר "וקרא זה אל זה ואמר" בקדושה, לאיזה כיוון יפנה? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: כשאומר "וקרא זה אל זה ואמר" בקדושה, לאיזה כיוון יפנה? • צפו (יהדות)

2
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

'מזמור לתודה' - צריך לומר בניגון או לפחות בשמחה • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: 'מזמור לתודה' - צריך לומר בניגון או לפחות בשמחה • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

מה עדיף - להיות מעשרה ראשונים או לבוא מעוטר בתפילין?

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: מה עדיף - להיות מעשרה ראשונים בבית הכנסת או לבוא מעוטר בתפילין? • צפו  (יהדות)

1
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

מהו שיעור הזמן לשתיית רביעית - בשניות? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: מהו שיעור הזמן לשתיית רביעית - בשניות? • צפו  (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

האם חובה לתת טיפ למלצר באולם שמחות? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: האם חובה לתת טיפ למלצר באולם שמחות? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

האם חובה לתת טיפ למלצר במסעדה? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: האם חובה לתת טיפ למלצר במסעדה? • צפו (יהדות)

9
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

נוסע בשבת לפיקוח נפש או באיסור - יאמר 'תפילת הדרך'?

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: נסיעה בשבת לפיקוח נפש - האם יאמר 'תפילת הדרך'? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

מה מברכים על לחמניית באן? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: מה מברכים על לחמניית באן? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

לווה שקית חלב ומחזיר קרטון חלב - זה ריבית? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: לווה שקית חלב ומחזיר קרטון חלב - זה ריבית? • צפו (יהדות)

4
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

לווה בקבוק שתיה ומחזיר בקבוק קר - זה ריבית? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: לווה בקבוק שתיה ומחזיר בקבוק קר - זה ריבית? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

האם יש "בל תשחית" בעקירת ענף אחד של עץ פרי? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: האם יש "בל תשחית" בעקירת ענף אחד של עץ פרי? • צפו (יהדות)

1
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

מותר לעשות שכיבות סמיכה על קרקע מרוצפת - ללא הפסק? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: מותר לעשות שכיבות סמיכה על קרקע מרוצפת - ללא הפסק? • צפו (יהדות)

2
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

מסופק בסכום ההלוואה - מותר לשלם יותר או שזה ריבית?

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: מסופק מה סכום ההלוואה - מותר לו לשלם יותר או שיש בזה ריבית? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

האם מותר לאכול ביצה קלופה שעבר עליה הלילה? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: האם מותר לאכול ביצה קלופה שעבר עליה הלילה? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

עלוני שבת עם תמונות נשים - צריכים גניזה? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: עלוני שבת עם תמונות נשים - צריכים גניזה? • צפו (יהדות)

5
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

ילד שמשחק בשבת במוקצה שמסוכן - מותר לקחת לו? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: ילד קטן שמשחק בשבת במוקצה שמסוכן לו - מותר לקחת ממנו? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

מה מברכים על באגט קראנצ' ופיתה קראנצ'? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: מה מברכים על באגט קראנצ' ופיתה קראנצ'? • צפו (יהדות)

2
| כיכר השבת |

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית בהלכות שבת עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר