ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

סנהדרין פא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף פא', חמישי, טו' תשרי תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף פא

א. העונש למי שנתחייב בשתי מיתות ב"ד 1. בשתי עבירות נידון בחמורה, אף אם נגמר דינו על עבירה קלה ואח"כ עבר עבירה חמורה, ומייתי קרא דיחזקאל והוליד בן פריץ: שופך דם בחנק, את אשת רעהו טימא בחנק, ואל הגילולים נשא עיניו בסקילה, וענשו דמיו בו בסקילה. 2. עבר עבירה אחת שיש בה שתי מיתות לת"ק נידון כחמורה ולר"י בזיקה הראשונה שבאה עליו, ולכן אשת איש שנעשית חמותו נידון בחנק, דאיסור מוסיף שייכא רק בקרבן.

ב. ביאור פסוקי המעלות שביחזקאל 1. אל ההרים לא אכל, שלא נצרך לזכות אבותיו. 2. ועיניו לא נשא לגילולים, שלא הלך בקומה זקופה. 3. ואת אשת רעהו לא טימא, שלא ירד לאומנות חבירו. 4. ואל אשה נדה לא קרב, שלא נהנה מקופה של צדקה. 5. צדיק הוא חיה יחיה, ר"ג בכה משום דמשמע דבעי לעשות את כולהו בכדי לחיות, ור"ע א"ל דסגי באחת מהם דומיא דאל תטמאו בכל אלה.

ג. מי שעבר על כריתות ושנה באותה עבירה, כונסין אותו לכיפה לת"ק בשלישית ולאבא שאול ברביעית. ופליגי 1. להו"א כמו המחלוקת בכמה הוי חזקה דלרבי בתרי זימני ולרשב"ג בתלת. 2. כו"ע סברי כרשב"ג, ופליגי אי נעשה מוחזק ע"י העבירות או ע"י המלקויות. 3. נחלקו אי כיפה צריכה התראה, דפליגי גם בברייתא גבי התרו בו ושתק או הרכין ראשו, דלא חשיבא שהיתה התראה מכיון שלא התיר את עצמו.

ד. ההורג נפש שלא בעדים כונסין אותו לכיפה, כיצד נודע לב"ד שהרג 1. בעדות מיוחדת. 2. בעדים ושלא בהתראה. 3. בהוכחשו העדים בבדיקות ולא בחקירות.

ה. צורת ההכנסה לכיפה 1. גובהה מלא קומתו, ורמיזא שנאמר תמותת רשע רעה. 2. מאכילין אותו לחם צר ומים לחץ עד שיוקטן מעיינו. 3. אח"כ מאכילין אותו שעורין עד שכריסו מתבקעת.

ו. העבירות שעונשין ע"י פגיעת קנאים 1. הגונב את הקסוה והוא כלי שרת, ורמיזא כבלע את הקודש ומתו. 2. המקלל בקוסם, שאומר יכה קוסם כלפי מעלה, או שמקלל בקוסם את חבירו ואת קונו. 3. הבועל ארמית, ואם לא פגעו בו ענשו בכרת. וחיובו משום נדה שפחה גויה זונה, ואיכא פלוגתא אי שייכא בגוים חיוב משום אישות. 4. כהן ששימש בטומאה, פרחי כהונה מוציאין אותו חוץ לעזרה ומפציעין את מוחו בגזירין.

שאלות לחזרה ושינון

א.העונש למי שנתחייב שתי מיתות בית דין, ומהיכא ילפינן (2)

ב.ביאור הפסוקים ביחזקאל על מי נאמר צדיק הוא חיה יחיה (5)

ג.המחלוקת אחרי כמה פעמים שחטא כונסין אותו לכיפה, ובמאי פליגי (3)

ד.אם אין עדים כיצד הב"ד יודעים שהרג (3)

ה. מהי כיפה, וכיצד מוצא שם את מותו (3)

ו.העבירות שעונשין ע"י פגיעת קנאים (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר