"דרך ישרה"

סנהדרין קד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף קד', שבת, ח' חשוון תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף קד

א. גדולה לגימה ומנין 1. הרחיקה את הקרובים, עמון ומואב שלא קדמו בלחם ובמים. 2. קירבה את הרחוקים, מיתרו שקרא למשה לאכול לחם וזכה שצאצאיו ישבו בלשכת הגזית. 3. מעלמת עין מהרשעים, ממיכה כדלעיל. 4. משרה שכינה על נביאי הבעל, נביא השקר שהאכיל את עידו הנביא. 5. שגגתה עולה זדון, שאילו היה יהונתן נותן לחם לדוד, לא היה: הריגת נוב, דואג נטרד, ומות שאול ובניו.

ב. חטאי חזקיהו 1. בקש אות מהנביא. 2. בגלל זה הזמין נכרים לשלחנו, ובכך גרם גלות לבניו. 3. ויראם את בית נכֹתה: לרב שאשתו השקתה עליהם, מלשון צלעו. 4. לשמואל שהראה להם את בית גנזיו. 5. לר"י שהראה להם ברזל זין אוכל זין.

ג. דרשות הפסוקים באיכה 1. ישראל לקו באיכה, שזה בגימטריא ל"ו כמנין הכריתות שבתורה. 2. לקו בא' ב', כיון שעברו על התורה שניתנה בא' ב'. 3. ישבה בדד, במקום הבטחת וישכון ישראל בטח בדד. 4. העיר רבתי עם, שהרבו ילדים בכך שהשיאו קטנה לגדול וגדולה לקטן. 5. היתה כאלמנה, כאשה שהלך בעלה לחו"ל ודעתו לחזור אליה. 6. שרתי במדינות, שנעשים שרים לאדוניהן, כמו המעשה בשבאי כדלקמן. 7. בכה תבכה, על ביהמ"ק הראשון והשני. 8. בלילה, על שבכו בלילה שחזרו המרגלים. או שהבוכה בלילה: קולו נשמע, כוכבים בוכים עמו, והשומע קולו בוכה כנגדו כמעשה שכנתו של ר"ג. 9. ודמעתה על לחיה, כאשה שבוכה על בעל נעוריה. 10. היו צריה לראש, שהמיצר לישראל: נעשה ראש, ואינו עייף, וטועם טעם לחם. 11. לא אליכם, מכאן לקובלנא מן התורה. 12. כל עוברי דרך, שה' הענישם כסדום ששלח אש ממרום, אבל על סדום ה' המטיר בעצמו. 13. אף שעוון ירושלים היה חמור מסדום, אך היות וסדום לא החזיקו עניים ובירושלים היו לברות למו הוקל ענשם. 14. סילה כל אבירי, כמטבע שנפסלה אשר אין לה תקנה. 15. שינה את הסדר והקדים פ' לע', כיון שהמרגלים אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם.

ד. שרתי במדינות, הדברים שגילו השבויים לשבאי 1. הגמל שלפנינו סומא באחת מעיניה, וידע מזה שלא אכלה משתי הצדדים. 2. טעונה שתי נודות יין ושמן, שבטפטוף השמן צף והיין נבלע. 3. במנהיגים אותה, נכרי שנפנה בדרך וישראל שנפנה לצדדין. 4. הוספה. אמרו שהוא בן קלסתא של מלך, ואמו הודתה שבשעת החופה כשאביו הלך נכנס המלך. 5. אמרו שהבשר בטעם כלב, והתברר שכלבה הניקה בגלל שמתה הכבשה. 6. אמרו שיש ליין טעם מת, והתגלה שהכרם נמצא מעל קבר.

ה. דורשי רשומות אמרו שכולן באים לעוה"ב, ודרשו 1. לי גלעד, אחאב שנפל ברמות גלעד. 3. מנשה, כמשמעו. 3. אפרים, זה ירבעם שבא מאפרים. 4. יהודה מחוקקי, אחיתופל. 5. מואב סיר רחצי, גיחזי שלקה על עסקי רחיצת נעמן. 6. על אדום, זה דואג האדומי. 7. אשליך נעלי, יכנסו לגן עדן. 8. עלי פלשת התרועעי, שיחזרו להיות רעי דוד שהרג את הפלשתי.

שאלות לחזרה ושינון

א. מנין ילפינן שגדולה לגימה לפי תוצאותיה (5)

ב. חטאי חזקיהו שגרמו לחורבן (5)

ג. דרשות הפסוקים באיכה (15)

ד. הדברים שגילו השבויים לשבאי (6)

ה. דרשות דורשי הרשומות שכולם באים לעוה"ב, חוץ מבלעם (8)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר