"דרך ישרה"

שבועות לה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת שבועות דף לה', שלישי, טו' טבת תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף לה

א. הפטורים בשבועת העדות ומנין 1. על הבטחת ממון, בגז''ש תחטא משבועת הפקדון שהיא בתביעת ממון ויש לו עליו. 2. משביע לפני שראו את העדות, שנאמר ושמעה קול אלה והוא כבר עד. 3. עמד בביהכ''נ והשביע את כולם ואפילו שעדיו מולו שנאמר והוא עד, אבל אם ייחדם חייבים. 4. באינם ראויין להגדה כגון עד מפי עד או פסולין. 5. שלח ביד עבדו או שלוחו, שנאמר אם לוא וקרינן אם לו לא יגיד אז ונשא עוונו.

ב. הלשונות כיצד משביע 1. משביע, מצוֶה, אוסר, וכובל בשבועה חייבים 2. בשמים ובארץ פטורים, דמשמע בהם עצמם. 3. בשמות הקודש: באלף דלת, יוד הי, בשדי, בצבאות חייב. 4. במי שהוא חנון ורחום ארך אפים ורב חסד ובכל הכינויים חייב, ולרחב''א בלא שם פטור. 5. יככה ה' אם לא תעידוני, זוהי אלה. 6. אם תעיד לי אל יככה אלא יברכך, ר''מ מחייב וחכמים פוטרין.

ג. דיני השמות הקדושים 1. אינם נמחקין: קל, אלקי, אלקיך, אלוקיכם, אהיה אשר אהיה, אלף דלת, יוד הי, שדי, וצבאות מחלוקת. 2. נמחקין: הגדול הגבור הנורא האדיר החזק האמיץ העזוז חנון ורחום ארך אפים ורב חסד. 3. התחיל לכתוב אל מאלקים וכן י-ה מה' אינו נמחק, שד צב נמחק. 4. הטפל לשם מלפניו נמחק כגון: לה' בה' מה' שה' הה' כה'. 5. הטפל לה' לאחריו נמחק כגון אלקינו אלוקיהם אלקיכם, ולדעת אחרים אינו נמחק משום שכבר קדשו השם.

ד. שמות קדש וחול בפרשיות התנ''ך 1. באברהם כולם קדש, ופליגי בקרא ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך. 2. בלוט כולם חול, חוץ מאל נא אדני הנה מצא עבדך חן. 3. בנבות קדש. 4. במיכה, אלהים חול חוץ מבית האלקים בשילה דקדש, ובה' פליגי. 5. בגבעת בנימין, לר''א חול כיון שלא נצחו, ולרבי יהושע קדש דהתם נוצחו משום שלא ביחנו. 6. שלמה בשה''ש קדש למי שהשלום שלו, חוץ מהאלף לך שלמה, וי''א אף הנה מטתו שלשלמה. 7. מלכיא בדניאל חול, חוץ מאנת מלכא מלך מלכיא. ופליגי במרי חלמא לשנאך, והמח' האם שונאיו הכוונה לישראל או לעכו''ם.

שאלות לחזרה ושינון

א. הפטורים בשבועת העדות ומנין (5)

ב. הלשונות כיצד משביע (6)

ג. דיני השמות הקדושים (5)

ד. שמות קדש וחול בפרשיות התנ"ך (7)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר